Styret

STYRETS SAMMENSETNING

Stiftelsen har et styre som består av 7 personer:
Tre representanter valgt av og blant registrerte medlemmer av Villa Walle, en fra Bærum kommune (BK), en fra Mental Helse Asker og Bærum lokallag (MH), en fra Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Bærum lokallag (LPP), og en frittstående representant.
Alle styremedlemmene velges for en periode på 2 år.

Styreleder: Vibeke Limi

Nestleder: Andreas Lundiin (BK)

Styremedlemmer:

Kristin Bagstevold (VW), Øystein Grasbekk (VW),
Yvonne Nicholson (VW) Pamela Hill Griffiths (MH),
Eli Kristin Bakkejord (LPP).

Vara:
Guri Jaer (LPP), Einar Stensrud(MH)
Simin May (VW), Maija Ozolina (VW)

[Klikk for å se hele bildet]

Villa Walles styre

Villa Walles styre