Styret

STYRETS SAMMENSETNING

Stiftelsen har et styre som består av 7 personer:
Tre representanter valgt av og blant registrerte medlemmer av Villa Walle, en fra Bærum kommune (BK), en fra Mental Helse Asker og Bærum lokallag (MH), en fra Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Bærum lokallag (LPP), og en frittstående representant.
Alle styremedlemmene velges for en periode på 2 år.

Styreleder: Øivind Skjerve

Nestleder: Andreas Lundiin (BK)

Styremedlemmer:

Ingun Riisnæs Agerup (VW), Yvonne Nicholson (VW)
Øystein Grasbekk (VW),
Marie Strand (MH), Eli Kristin Bakkejord (LPP).

Vara:

Simin May (VW), Bjørnar Blichfeldt (VW),
Pamela Hill Griffiths(MH),Guri Jaer (LPP).