Styret

STYRETS SAMMENSETNING

Stiftelsen har et styre som består av 7 personer:
Tre representanter valgt av og blant registrerte medlemmer av Villa Walle, en fra Bærum kommune (BK), en fra Mental Helse Asker og Bærum lokallag (MH), og to frittstående representanter.
Alle styremedlemmene velges for en periode på 2 år.

Styreleder: Øivind Skjerve

Nestleder: Andreas Lundiin (BK)

Øvrige styremedlemmer:

Torunn Viervoll (MH), Ragnhild Fugletveit (frittstående)
Peter Frisk (VW), Rune A. Jørgensen, (VW) Simin May (VW).


Vara:

Ingun Riisnæs Agerup (VW), Elisabeth Karlsen (VW), Amund Amundsen (VW), Pamela Hill Griffiths (MH) og Unni Sveaas Hovde (BK).

[Klikk for å se hele bildet]