Trivselsregler

Trivselsregler for Villa Walle
Vi ønsker at alle vil trives på Villa Walle.
Her er vi mange og forskjellige mennesker.
Du kan gjøre en positiv forskjell med din vennlighet.
Vis høflighet ved å hilse. Din hilsen betyr noe for andre.
Her er det lov å støtte, hjelpe, bygge opp, la være i fred,
oppmuntre, inspirere og rose.
Her er det ikke lov å snakke negativt om hverandre, mobbe
eller med hensikt å få noen til å føle seg uvelkommen.
Her ler vi ikke av, men gjerne med hverandre.
Her snakker vi med, ikke om hverandre. Si gjerne vennlig
fra om noe er ugreit. Si gjerne fra om det som er bra og 😊
Takk for at du bidrar til at Villa Walle er et godt og trygt sted
å komme til.

[Klikk for å se hele bildet]