Kulturgruppa besøker Bærum Kunstforening

Dato Tirsdag, 25. oktober 2022 kl 13:00 - 15:00
Varighet 2 time(r)
Beskrivelse Bli med Kulturgruppa til Bærum Kunstforening!

Vi går fra Villa Walle kl. 13.00, og avslutter utstillingen med en felles kaffekopp.

Vegge & Kolsrud:
Bilder til Prøysen og Børli – Tresnitt i samarbeid
Grafikerne Gunhild Vegge og E. Lasse Kolsrud, begge bosatt og arbeidende i Oslo, har i lengre tid samarbeidet om ulike billedserier bestående av fargetresnitt. De har tatt for seg ulike sider av norsk kulturhistorie, og viser oss små bruddstykker av en større kontekst – enten det er historiske hendelser, strofer fra en vise eller handlingen i et dikt.

Når Vegge og Kolsrud samarbeider om et tresnitt, skjæres motivets enkelte bestanddeler som «løse» treklisjeer, som så trykkes for hånd, bit for bit. Slik bidrar begge til elementene i bildene, og kan utnytte hverandres styrker i utformingen av motivene. Tresnittets iboende kvaliteter bidrar gjerne til å fremheve poenger og skråblikk i motivene, gjennom strukturer fra treplaten og karikert strek.

I denne utstillingen er det dikterne Alf Prøysen og Hans Børli som danner utgangspunktet for billedseriene, med et bredt spenn av motiver – fra det lekne og humoristiske hos Prøysen til det poetiske og ettertenksomme hos Børli.

De begynte med Prøysen-prosjektet i forbindelse med hans 100-års jubileum i 2014, der Vegge og Kolsrud valgte å visualisere ulike aspekter hos Alf Prøysen: – Dette er vår beskjedne hyllest til en av det tyvende århundres største kulturpersonligheter i kongeriket. En stillfarende kjempe som nådde ut til alle lag av folket, uten å gå på akkord med kvaliteten i sitt arbeide, enten han sang i Søndagsposten eller for onga, stappet toøringer på sparegrisen, seilte sprukne holker på Mjøsa, var kanuttens Romeo Clive, gikk over dørstokken heme eller skildret folket i Plassgrenda med sin umiskjennelige varme og empati, sier kunstnerne om prosjektet.

Senere, i forbindelse med Hans Børlis 100-års jubileum i 2018, ble en ny litterær billedserie til: -Vi ble spurt om vi ville lage en Børli-utstilling til 100-årsjubileet. Det skulle snart vise seg å bli en særdeles utfordrende oppgave. Hans Børlis poesi bør egentlig få stå i fred. Diktene er så presise, så billedrike og av så gjennomgående høy kvalitet, at en billedmessig fortolkning oppleves som fullstendig overflødig. Når vi likevel har laget disse bildene, er de ment som en uforbeholden hyllest til en av landets absolutt fremste lyrikere, ikke bare en «skogens dikter», men en dyptloddende ordkunstner opptatt av livets og dødens mysterier, menneskeslektens gode og onde gjerninger, og enkeltmenneskets lille plass i det store hele. Således er ikke prosjektet et forsøk på å illustrere Børli i tradisjonell forstand, men snarere et forsøk på å lage bilder inspirert av hans mangslungne, poetiske univers. En oppfordring til slutt: LES Børli, sier kunstnerne.

Vegge og Kolsrud har begge sin utdanning fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. De har en rekke separat- og gruppeutstillinger bak seg, både i samarbeid og individuelt, og er innkjøpt av bl.a. Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd, Norsk Forening for Grafisk Kunst Årsmappe, Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Norsk Skogbruksmuseum m.fl. Blant offentlige utsmykkingsoppdrag er Trondheim kommune, Horten kommune, St. Olavs Hospital, Levanger sykehus og Tynset kommune.