Qi Gong

Qi gong kan oversettes til kultivering av livsenergi. Det omtales også ofte som meditasjon i bevegelse, og er et system av koordinerte kroppsposisjoner og bevegelse, pusting og meditering brukt for å fremme helse, åndelighet og martial-arts trening.

NB QI GONG GRUPPA ER MIDLERTIDIG SATT PÅ VENT!

HVER TORSDAG MELLOM KL. 13.OO - 13.30 INVITERER VI TIL QI GONG I GALLERI WALLE.
NB (Følg med i aktivitetskalenderen, da endring av tidspunkt kan forekomme).

Alle er hjertelig velkommen!


Med røtter i kinesisk medisin, filosofi og martial arts, er qi gong tradisjonelt ansett av kineserne, og i Asia generelt, som en treningsform for å kultivere og balansere qi, oversatt som livsenergi.
Konseptet kan spores hele 5000 år tilbake i tid, og er i aller høyeste grad altomfattende. Qi (eller chi) betyr hovedsakelig luft, gass eller pust, men blir ofte oversatt som et metafysisk konsept av vital energi som refererer til en forestilt energi som sirkulerer gjennom kroppen. En mer generell definisjon er universell energi, inklusive varme, lys og elektromagnetisk energi. Andre definisjoner involverer ofte pust, luft, gass, eller samhandlingen mellom masse, energi og sjel. Qi er et sentralt underliggende prinsipp i tradisjonell kinesisk medisin og martial arts.

Gong (eller kung) blir ofte oversatt som kultivering eller arbeid, og definisjoner inkluderer øvelse, ferdighet, beherskelse, utmerkelse, oppnåelse, tjeneste, resultat, eller gjennomføring, og er ofte brukt i betydelsen gongfu (kung fu); oppnåelse gjennom stor innsats.
Wuji Hundun Qigong Kungfu er én av flere former for qigong, og består i all hovedsak av 18 skånsomme bevegelser for kroppen sammenvevd i et kaotisk mønster; det vil si alltid variert rekkefølge. Wuji kjennetegnes ved at man står godt plantet med begge føttene på jorda i samme posisjon gjennom hele systemet. Dette henger sammen med at øvelsene i sin tid ble utviklet for arbeiderne på rismarkene for å skape mer energi og bedre helse. Da ris krever mye vann for å trives blir bevegelsesfriheten for beina begrenset, derfor ble bevegelsene designet for å utføres stillestående. Systemet ble etterhvert omfavnet av militærvesenet og raffinert i retning av nærkamp og trening for håndtering av våpen; flere av øvelsene fokuserer på skuldrene som er av vital karakter for føring av sverd, spyd, o.l. Og som bestefar Wuji sier: Alt handler om å lede qi. I det ene øyeblikket heler du deg selv, i det neste forsvarer du deg i en kampsituasjon. Hva er forskjellen?