Kunstvisitten IV, med Helen Hausland 2021

KUNSTVISITTENS VANDREUTSTILLINGER 2021 VISER HELEN HAUSLAND (f.1974)

Kunstneren kommer innom Villa Walle onsdag 6. oktober 2021, fra kl. 14.00 - 15.00 for å snakke om sine objekter.

Et punkt som satt inntil et annet, vokser og blir til tredimensjonale objekter. Helen Hausland bygger keramiske komposisjoner ved å sette en tommelbit leire inntil en annen gjentatte ganger. Subtile manipuleringer skaper forskyvninger som igjen utvikler seg til noe som ikke kan planlegges, men blir til underveis. Tid, repetisjon og materialets premisser er nøkkelord i prosessen. Hausland arbeider mer innenfor et psykologisk enn et historisk landskap,
og hennes uttrykk beveger seg i skjæringspunktet mellom det to- og tredimensjonale, det subtile og det kraftfulle. Mellom improvisasjon og stram koreografi.

Kunstnerens bakgrunn som massørterapeut og år med ballettdans dominerer hennes tilnærming til materialet. Kroppens erfaring med å jobbe med tempo, timing og musikk er innarbeidet som et rytmisk språk som vises i arbeidene. Verkene bærer spor av prosessen og arbeidet med leiren, tiden det tar å skape uttrykket. Kroppen, som en metronom, driver arbeidet frem. Punkt for punkt, som en puls, som hjerteslag. Et liv som blir levd. Et arbeid som vokser.
I utstillingen viser Hausland tre arbeider, et vegghengt og to frittstående/liggende.Helen Hausland bor i Oslo, har verksted ved NTP (Norsk Teknisk Porselen) i Fredrikstad og ble uteksaminert fra Kunsthøgskolen i Oslo med en mastergrad i medium og materialbasert kunst i 2020.

I sitt korte kunstnerskap har hun rukket å stille ut en rekke steder, og er
innkjøpt til flere større samlinger.