KUNSTVISITTEN III, 2022

Velkommen til høstens første kunstvisitt med Ingrid Eggen.

KUNSTVISITTENS VANDREUTSTILLINGER 2022 VISER
knax - knoxs - grippel av INGRID EGGEN (f.1979)

Velkommen fredag 2. september kl. 14.00, til høstens første kunstvisitt. Kunstneren kommer selv og forteller om verkene sine!

Bli kjent med Ingrid Eggen:
Hennes kunstneriske praksis består i hovedsak av foto, video og skulptur, og arbeidene omhandler ofte ikke-verbal kommunikasjon og kroppssymbolikk. Med en utforskende tilnærming ser Eggen på bevegelser der kroppens naturlige anatomi, ikke verbale språk og bruk av gester fortrenges og fordreies. Slik åpner arbeidene hennes også opp for refleksjoner omkring våre ufrivillige gester, reflekser og instinkter, og for hvilke uuttalte meldinger disse kan formidle.

I utstillingen viser Eggen tre fotografier, knax, knox og grippel .

Ingrid Eggen er utdannet fra Kunsthøyskolen i Oslo og Konstfack i Stockholm. Hun har en høy utstillingsaktivitet og arbeidene hennes finnes i en rekke større offentlige samlinger. Eggen bor og arbeider i Oslo

Ingrid Eggen: Knoxs

Ingrid Eggen: Knoxs