Kunstvisitten I, 2021

KUNSVISITTEN I
Sigve Knutson, kunstner og designer

Villa Walle har de tre siste årene samarbeidet med Kunstvisitten, vandreutstillinger produsert av NITJA (tidligere Akershus Kunstsenter), som produserer utstillinger og kurs for ulike helse – og sosialinstitusjoner i Akershus.

I år starter vi med å vise noen verk av Sigve Knutson. Fra 10 - 25 mai , vil noen av hans skulpturer kunne ses i Villa Walles lokaler. Han beskriver arbeidene sine som en rekke materialutprøvninger, som vanskelig lar seg kategorisere. Han jobber med forskjellige og veldig ulike materialer og søker ofte etter nye metoder og verktøy som hjelper ham å gi form til skulpturene.

I utstillingen viser han en rekke sandstøpte former i keramikk. Formene kan minne om runer, tegn eller enkle redskaper. Formene har blitt til ved å grave negative former og stikke ulike verktøy ned i oljesand, for så å helle flytende leire ned i sand-formene. Etter en langsom tørkeprosess kan de stivnede leirformene graves frem fra sanden, børstes fri for sandkorn og brennes. Knutson har benyttet ulike leirer med forskjellig farger.

Arbeidene hans er stilt ut i inn- og utland, og han er representert i flere større samlinger.

Ta kontakt med oss om du ønsker å se verkene!

ONSDAG 19. MAI KL. 14.00 - FÅR VI BESØK AV PEKKA PERSSON SOM VIL FORTELLE OSS OM SIGVE KNUTSONS KUNSTNERSKAP.