Har du lyst til å jobbe som frivillig hos oss?

Vi har en liten ansattegruppe og mange medlemmer som driver Villa Walle sammen. Iblant mangler vi likevel folk som kan påta seg litt ekstra ansvar på frivillig basis. Ved lengre tids sykdom/fravær hos ansatte, kan betalte vikaroppdrag bli aktuelt.

Vi søker ekstra ressurser innen:

Musikk, lydteknikk
Datahjelp/teknisk bistand
Hagestell/dyrking (beredskapshagen)
Administrasjon
Miljøarbeid
Kjøkken og matlaging
Yoga/bevegelse
Orden og vedlikehold
Kanskje har du en annen interesse å dele,
eller kan bidra til utvidet åpningstid?

Du kan komme fast eller ringes til ved behov. Det er viktig at du blir godt kjent her så vi best mulig kan få glede av ditt bidrag. Personlig egnethet er avgjørende.

Kanskje er du pensjonist, student, har uføretrygd, jobber deltid eller i det hele tatt har litt tid du kan og vil bruke til glede for fellesskapet.

Ta kontakt med .(JavaScript must be enabled to view this email address)